Αίτηση για τη Visa σας

Αυτό το τμήμα  ενημερώνεται με εξειδικευμένες πληροφορίες από την Ελληνική Πρεσβεία στις Ηνωμένες
 
ΠολιτείεςΠαρακαλούμε επανέλθετε σύντομα ή επικοινωνήστε μαζί μας, αν έχετε ερωτήσεις

Ms. Janis Dellinger-Holton and Ms. Zoi Karavokyri
Winners of the ITES international Education Week
Spirit Award

Text/HTML

"I teach at Socrates Academy, an honor school of excellence. My colleagues here and the administration are all very kind and friendly, and our collaboration is excellent. I have found that ITES is always available and willing to help and answer any questions I, or any of the Greek teachers may have.”
- Zoi K. Greece

"Διδάσκω στην Ακαδημία του Σωκράτη, ένα διακεκριμένο-άριστο σχολείο.Οι συνάδελφοί μου εδώ, καθώς και η Διεύθυνση είναι πολύ ευγενικοί και φιλικοί.και η συνεργασία μας είναι άψογη.Έχω διαπιστώσει ότι το ITES είναι πάντα διαθέσιμο και πρόθυμο να μας βοηθήσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις τις δικές μου ή οποιουδήποτε άλλου Έλληνα εκπαιδευτικού."
- Ζωή Κ. Ελλάδα

   
Copyright 2018 by International Teacher Exchange Services Privacy Policy ||